Poznáte Kvetoslava Herbára?
Ak nie, v tejto knihe sa s ním môžete zoznámiť. Kveťo vám predstaví vzácny rodinný herbár a vyrozpráva vám veselé príhody o tom, ako sa doň jednotlivé exempláre dostali.

Čarovné čítanie pre všetky deti Novinka

Očko je štvrták, nosí okuliare a chcel by byť detektívom. Všíma si život okolo seba, zažíva veselé aj strašidelné príbehy. Má mnoho kamarátov a zvieratá mu spestrujú život. Rodičia sa s Očkom veru nenudia.
Všetky príbehy vymyslela a napísala spisovateľka Gabriela Futová a ilustroval Miroslav Regitko.
Čítanie komiksov poteší všetkých od +8 do 88+ rokov.

Detektív Očko a jeho príbehy Akcia

Naša obľúbená spisovateľka a milovníčka zvierat sa tentoraz pustila do „zvieratkovských“ príbehov. Príhody s mačkami, so psami, sliepkami, s korytnačkou, potkanom či baranom okorenila vlastnými „futovskými“ radami, ako a prečo chovať doma zvieratká a ako im pripraviť dobré bývanie. Mimochodom, väčšina jej zvieratiek sa pokúšala utiecť, niečo ukradnúť alebo čosi vyparatila... Gabika Futová posiela do sveta ďalšiu knižku na čítanie, na zlepšenie nálady, na požičiavanie i na odloženie do knižnice, lebo k tejto knižke sa budú vracať menší aj väčší čitatelia.

Môj malý zverinec Akcia

Vydavateľstvo Allegro vstúpilo do slovenskej kultúry v roku 1992 a venuje sa vydávaniu neperiodickej tlače, periodickej tlače, vydavateľskej činnosti v rozsahu periodických publikácií. Magdaléna Gocníková je od vzniku časopisu Fifík jeho šéfredaktorkou a majiteľkou značky. Detský časopis pripravuje dlhoročne so skúsenou redakciou a kvalifikovanými pedagógmi, psychológmi, odborníkmi na zdravú výživu, estetiku a etiku. Vydávanie detského časopisu dopĺňajú aktivity v základných školách, spoluorganizovanie detskej poroty Bienále ilustrácií Bratislava. Každoročné vydávanie kníh v edícii Fifíkova knižnica, napríklad antológia poviedok pre deti. Z periodických publikácií vydalo Allegro rôzne knižné publikácie, napríklad Ľudovít Štúr v spolupráci s LIC, preklady románov z maďarského originálu a tituly, ktoré sa venujú zdraviu detí v spolupráci s Ústavom zdravotnej výchovy. V uplynulom roku vyšla (aj vďaka podpore FPU) vo vydavateľstve kniha Gabriely Futovej: Môj malý zverinec, ktorá bola nominovaná na Cenu Panta Rhei Awards.

 

Kontakt:

vydavatelstvo.allegro@gmail.com

+421 903 775 826

Trajánova 872/3

851 10 Bratislava

Filter
Cena
250€
Autá a ich svet
950€
Lebka
390€
Veselé maľovanky
Čarovné povesti
Renáta Matúšková
833€
Šelmy v lavici
350€
Vlaky Potulky po Slovensku
image

Dostávajte od nás občasné informačné letáky, aby ste neminuli žiadnu našu výhodnú akciu, či nepremeškali vydanie novej knihy. 

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely.

Recenzie dvoch kníh vydavateľstva Allegro Plus

11.11.2020

Slovenské pohľady číslo 10 priniesli v obľúbenej rubrike 7 viet o 7 knihách. Recenzie dvoch kníh vydavateľstva Allegro Plus. Potešili čitateľov, autorov i vydavateľstvá.

 

Ivan Szabó / Príbehy Prešporka v 18. storočí
AlleGro Plus, Bratislava 2020


Známy autor literatúry faktu, oceňovaný národnými i medzinárodnými cenami,
prináša v svojej najnovšej knihe v dvadsiatich kapitolkách príbehy, ktoré približujú život v našom hlavnom meste v 18. storočí n Je to čas reforiem Márie
Terézie a jej syna Jozefa II., panovníkov, ktorí sa v Szabóovej knihe nezjavujú tak
často ako významní i menej významní obyvatelia Prešporka, no múdra panovníčka
(tá najmä a predovšetkým) sa ukazuje vždy v príhodný čas a na kľúčových
miestach n Autor nimi podčiarkuje jej historické poslanie, dôležitosť a význam,
zásadný podiel na formovaní života vo vtedajšom Uhorsku n Szabó skryto, no
prísne odlišuje historky od histórie, legendy a povesti od skutočných udalostí,
kuriozity a zaujímavosti od archívnych záznamov n Práve vzácna rovnováha,
vyváženosť medzi presnými, no jednako suchými štatistikami a živým rozprávaním,
za ktorým cítime aj autorovo prozaické nadanie, vzbudzuje u čitateľa záujem,
vyvoláva v jeho predstavivosti sugestívne obrazy, akoby sa mu pred očami
odvíjal film plný každodenných, no aj dramatických udalostí starého Prešporka,
umožňuje mu nadýchať sa atmosféry dávnych, zašlých časov jeho slávy i biedy n
A tak v pôsobivej Szabóovej knihe cítime vôňu prvej prešporskej kávy, vína a piva,
kvetov v palácových záhradách, pečených rýb, trhov a kuchýň, liečivých bylín
a „bajglí“ (svetoznámych bratislavských rožkov), počujeme udieranie „zvona
lumpov“ alebo „pivného zvona“ na františkánskej veži, vežových trubačov, trojjazyčný
spev vo viechach a vážnu hudbu v šľachtických sídlach, vidíme mesto
v žiare slnka i ohňa, svetlých dní i temných nocí, v palácoch i na predmestiach,
sme svedkami jeho kvitnúceho kultúrneho a hospodárskeho života, no zazrieme
aj jeho odvrátenú tvár – žobrákov a prostitútky, zlodejov a vrahov, nevestince
a popraviská n Kniha, v ktorej autor poctivo uvádza naštudované pramene,
práce a zistenia svojich kolegov, historikov a autorov literatúry faktu, ba cituje
a spomína i tých, čo naše hlavné mesto preslávili v európskych súvislostiach
(napríklad Matej Bel, Adam František Kollár, Samuel Mikovíni, Johann Nepomuk
Hummel, Ján Wolfgang Kempelen), presahuje svojimi súvislosťami storočie
so „zlatým obdobím“ vlády Márie Terézie a okrem vybraných mier a váh
a použitej literatúry je vybavená aj predslovom historika Ivana Mrvu a vinšom
jubilantovi Ivanovi Szabóovi od vydavateľky Magdalény Gocníkovej.

 

Dušan Mikolaj / Štastné okolnosti Jána Zoričáka
AlleGro Plus, Bratislava 2018


Autor publikácie Dušan Mikolaj začínal ako prozaik, no čoraz väčšmi si
ho získavala literatúra faktu, nepochybne aj preto, že sa venoval žurnalistike,
ktorá ho ako novinára vyháňala z redakcií za zaujímavými ľuďmi, ktorých
životné a umelecké osudy sa ho natoľko dotýkali, že sa stali trvalým predmetom jeho rozprávačského a interpretačného záujmu n Môžeme teda povedať,
že v nich zúročil rovnako svoj prozaický talent, schopnosť pútavo prerozprávať
alebo bytostne – autenticky – „prežiť“ ich osobné príbehy, ako schopnosť
hlboko precítiť ich tvorbu na poli slovesného či výtvarného (maliarskeho, rezbárskeho,
drotárskeho, sklárskeho) umenia n Tieto vlastnosti – nadanie – mu
umožnili prekročiť aktuálny čas, osobné stretnutia s tými, o ktorých živote
a diele písal, a sprístupniť čitateľovi aj život a dielo tých, s ktorými sa už mohol
stretnúť iba v písomných prameňoch alebo v galériách n Životný príbeh umeleckého
sklára Jána Zoričáka patrí k tým prvým, a výsledkom desaťročie trvajúcich
osobných stretnutí je kniha, ktorú čitateľ prečíta na jeden dych ako román,
no zároveň sa k nej musí ustavične vracať po dotykoch so Zoričákovým
dielom, či už v podaní sklára (autorských ideovo-estetických názoroch a vyznaniach)
alebo jeho pozorného a vnímavého životopisca a interpreta n Rozprávač
Mikolaj sa pritom taktne drží v úzadí – hádam aj tam, kde celkom nevedno,
či „len“ prerozprával to, čo si vypočul, alebo sa dostal pod povrch vecí
vďaka svojmu pozornému oku a uchu, hlbokej empatii a interpretačnému prieniku
(hovorím o miestach nevyznačených kurzívou, kde jednoznačne hovorí
Zoričák) n Život umeleckého sklára Jána Zoričáka, rodáka zo Ždiaru, ktorý
sa trvalo usadil v mestečku Talloires pod Savojskými Alpami, je dramatickým
príbehom vytrvalého a nezlomného Slováka, čo sa nepresadil v ďalekom svete
iba vďaka talentu a húževnatosti, ale aj vďaka genetickej výbave a rodinnej výchove,
pretože nikdy nezabudol na svoje korene, a hoci bol poučený svetovým
umením, ustavične sa k nim vracal (predmet Mikolajovho trvalého autorského
záujmu a leitmotív objavujúci sa v jeho tvorbe) n Práve osudy slovenských vysťahovalcov,
Zoričákových predkov, patria v knihe k najdramatickejším popri
tom, ako ťažko sa umelec presadzoval v cudzine (sic!), a keď je už o tom reč,
musím povedať, že v texte mi chýbali niektoré dramatické pasáže, ktoré Dušan
Mikolaj uverejnil v Slovenských pohľadoch, no do knihy sa, žiaľ, nedostali, hoci
k výhram patria i prehry naznačené v názve knihy aj graficky v prečiarknutých
„šťastných okolnostiach“ (rozpad sklárovho manželstva).

Recenzie dvoch kníh vydavateľstva Allegro Plus
Dušan Mikolaj vo Vihorlatskej knižnici

Dušan Mikolaj vo Vihorlatskej knižnici

V humenskej Vihorlatskej knižnici sa 14. novembra uskutočnila beseda so spisovateľom Dušanom Mikolajom, autom knižnej novinky Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. O stretnutí v knižnici napísal Marián Šimkulič.

Dušan Mikolaj sa aj na stránkach Literárneho týždenníka venuje vizuálnemu umeniu. Na sklonku starého roka mu vyšla kniha Šťastné okolnosti Jána Zoričáka. Súvisí s programovým úsilím autora venovať sa osobnostiam slovenského výtvarného umenia. Tlejúce slnko o maliarovi Milošovi Alexandrovi Bazovskom a jeho generačných súpútnikoch bolo prvým v tomto žánri. Nasledovali Majstri štetca, Odrôtovaný svet Karola Guleju či Medová baba. Za svoje diela dostal najvyššie ocenenia literatúry faktu - Cenu Egona Erwina Kischa, národnú cenu Vojtecha Zamarovského, či Cenu Milana Thomku Mitrovského Nadácie Matice slovenskej.
V humenskej Vihorlatskej knižnici sa 14. novembra uskutočnila beseda so spisovateľom. Šarmantná Zuzka Švecová, ktorá popri besedách s autormi pripravuje aj literárne večery a patrí medzi stálice na slovenskom recitačnom nebi, aj tentoraz viedla niť rozprávania od prvých kontaktov spisovateľa so sklárom až po záverečné stretnutia umelca v rodnom Ždiari, kde je inštalovaná jeho galéria. Ako sa v knihe rozpomenul Dušan Mikolaj: „Prvýkrát do domu sklára v mestečku Talloires pri jazere Annecy pod malebnými francúzskymi Savojskými Alpami som vstúpil v roku 2009. Keď som sa dotýkal páčky na starodávnom zvonci pri pevných dubových dverách domu, nikdy som si nezúfal, či sa dočkám odozvy. Ak Ján neotváral, určite pracoval na prízemí domu vo svojej dielni. Alebo niesol zopár listov na poštu, vedľa v obchode kupoval niečo na zjedenie či inde objednával vína na posedenie s priateľmi, so susedmi, s hosťami.“
Stretnutia v pôvodnom prostredí umelcovho ateliéru vo Francúzsku neboli jediným žriedlom pri zostavovaní a písaní knihy. Rovnocennými boli aj návštevy sklára v rodnom Ždiari či výstavy, ktorými na Slovensku prezentoval svoj krehký svet jeden z popredných svetových sklárov. A pretože popri spisovateľovi je dobrým rozprávačom aj sklár, jeho úvahy sú v knihe odlíšené kurzívkou. Súčasťou knihy sú tiež fotografie, ilustrujúce spomínané stretnutia. Kniha patrí k najlepšiemu, čo v tomto žánri, a nielen v tomto roku, vyšlo.

27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava

27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava

Ilustrácie detských kníh sa zídu 27. rok v Bratislave na hrade. Tu z nich medzinárodná dospelácka porota vyberie tie najlepšie a udelí im ceny. Jednu cenu udelí aj detská porota. Detskú porotu tvoria: Henrich Dušek, Bratislava, Juraj Helbich, Bratislava, Pavla Miksová, Liptovský Mikuláš, Viktória Rusňáková, Malacky, Gabriela Sabelová, Bratislava, Nina Štepanovská, Popudinské Močidľany, Karin Tvrdoňová, Šamorín. Porotcovia radi čítajú knihy, časopis Fifík a kreslia. Zídu sa v Bratislave, budú posudzovať stovky výtvarných prác a udelia niektorému výtvarníkovi Cenu detskej poroty. Zo skla ju vyrobila šestnásťročná sklárka Vaneska Rusnáková z Malaciek. Chceš vedieť viac? Lajkni si www.vydavatelstvoallegro.sk / FIFÍK a tam nájdeš súťaž o nabíjačku na telefón, USB-kľúč, tričko a LEGO.

Potrebujete sa poradiť, dohodnúť si stretnutie? Neváhajte nás skontaktovať.

Vydavateľstvo AlleGro Plus, s. r. o.Trajánova 872/3851 10 SlovenskoTel: +421 903 775 826E-mail: vydavatelstvo.allegro@gmail.comIČO: 50890816DIČ: 2120520446

Adresa sídla nie je výdajným miestom e-shopu!

Fifik Perfekt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

0

Nákupný košík